Hem

Vi på NIMA- hälsoutveckling arbetar med psykosociala hälsofrågor för privatpersoner, organisationer och arbetsplatser.Vårt mål är att öka medvetenheten kring hur stress och psykisk ohälsa påverkar individen och arbetsmiljön.Stresshantering och förebyggande hälsoinsatser är vår huvudsakliga inriktning.


Vår senaste satsning!


Copyright © All Rights Reserved