Samtalsstöd

Samtalsstöd

 

Stresshantering

 

Antalet sjukskrivningar för akut stressreaktion och utmattningssyndrom ökar för varje år. Människan är inte anpassad till det höga tempot och det ständiga flödet av nya intryck vi får varje dag. Vi hjälper dig att hitta och ta till vara på den återhämtning som behövs för att skapa balans i vardagen.

 

Vi erbjuder KBT-inriktat samtalsstöd där vi tillsammans kartlägger din stress för att sedan kunna hitta sätt att hantera den, ändra på negativa beteendemönster och leva ett mer hållbart liv.

 

Du får ta del av olika övningar och individuellt anpassade hemuppgifter relaterat till de områden där du behöver stöd.

 

 

Vi håller korta kötider.

 

50 min 850:-

 

Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

 

 

ADHD-coaching

 

Vi vänder oss till vuxna med adhd och anhöriga vuxna.

Dessa samtal är mycket lik stressrådgivande samtal.

Vi utgår alltid, oavsett diagnos, sjukdom eller förutsättningar ifrån dig som person.

 

Hos oss finns kunskap, erfarenheter och ett gediget intresse.

Vi vet att ett samförstånd kan läka, stärka och vara otroligt värdefullt för personer med ADHD.

 

Genom att utgå ifrån varje enskild individs möjligheter och svårigheter lägger vi tillsammans upp strategier och övningar för att öka självkänsla, trygghet och struktur i vardagen.

 

 

50 min 850:-

 

Priset är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag.

Copyright © nimahälsoutveckling