Utbildning

Välmående personal ger ökad lönsamhet

 

Vårt huvudfokus för arbetsplatser är att skapa en långsiktigt hållbar företagskultur. Detta genom action och förändring för att öka medarbetarnas välmående och således verksamhetens ekonomiska status.

 

I en verksamhet där personalen hanteras som den viktigaste resursen finns framtiden och möjligheterna.

Vi hjälper er att genomföra detta samt utbildar till att själva fortsätta förvalta insatsen som en nödvändig men självklar del i vardagen.

Välkommen på en workshop som hjälper dig att kavla upp ärmarna på ledningsgruppen.

 

 

NIMA- hälsoutveckling bjuder in till en workshop i 3 steg som fokuserar på action och förändring.

 

 

Utbildningens syfte: Genom att skapa förståelse kring vilka faktorer i våra kroppar som i relation till vårt psyke kan hindra oss att lyckas uppnå utsatta prestationsmål och psykosocialt välmående, spegla detta i företagets kultur genom bestående insatser för personalens hälsa och företagets välgång. Genom konkreta tillvägagångssätt och verklighetsskildringar öka förståelsen, tillföra kunskap samt motivera till hållbart förvaltande av personalen som företagets viktigaste resurs.

 

 

Utbildningens mål: Deltagaren ska efter alla tre stegen fått förutsättningar till de verktyg och kunskap som behövs för att på egen hand undersöka arbetsplatsens mående genom att ställa en organisationsdiagnos. Tillsammans med kursledare och övriga deltagare planera relevanta åtgärder och upprätta en årshälsoplanering för arbetsplatsen. Deltagaren ska även kunna förstå den ekonomiska vinningen i personalmässiga insatser samt till viss del kunna göra beräkningar på detta.

 

 

Innehåll

Steg 1: Ställa en organisationsdiagnos

• Hälsa idag- stressfysiologi och gruppdynamik

• Genomgång av material och arbetsgång

• Planering och strukturering inför genomförandet av organisationsdiagnos

 

 

Steg 2 Göra en årshälsoplanering

• Genomgång av olika utfall i organisationsdiagnos

• Förslag till insatser

• Prioriteringsordning

• Genomgång och påbörjande av arbetet med årshälsoplanering

 

 

Steg 3 Ekonomiska fördelar

• Uppföljning av påbörjade hälsoinsatser

• Arbetsplatsens reaktioner

• Beräkningar: Vad kostar personalen

• Beräkningar: Sjukskrivning och produktionsbortfall

• Övriga kostnader/vinster

 

 

Individuell uppföljning- Ett tillfälle för varje enskild deltagare. Bokas i samråd med kursledare efter ert önskemål.

 

 

Kursledare:

Malin Bonde- Konsult inom organisations och verksamhetsutveckling. Utbildad inom stressfysiologi, psykologi, hälsofrämjande ledarskap, personalekonomi, organisatorisk och social arbetsmiljö, samtalsmetodik, mental träning och kognitiv beteendeterapi. Nominerad till årets företagare 2018.

malin@nimahalsoutveckling.se

070-211 62 61

 

 

 

 

Ingår i kursavgiften:

Utbildningens 3 steg

Samtliga manuella intervjuformulär för organisationsdiagnos

Arbetsmaterial årshälsoplanering

Fri telefon och mailsupport mellan tillfällena och 1 månad efter steg 3

Individuell uppföljning tillsammans med kursledare direkt ute på er arbetsplats eller hos NIMA hälsoutveckling

 

 

Investering: 7 900:-/deltagare exkl. moms

 

 

Anmälan: info@nimahalsoutveckling.se eller 070-211 62 61

Copyright © nimahälsoutveckling